» Sitemap
Sidste nyt


I medierneVirksomhedspagten - et nyt initiativ i et et stærkt branchefællesskab
Kofoed & Co
26-11-2018Virksomhedspagten - et initiativ fra Technology Denmark
En række danske vækstvirksomheder inden for IT og tech har forpligtet hinanden i en pagt, der skal styrke væksten gennem tættere integration mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Et stærkt branchefælleskab
Ambitionen og formålet med virksomhedspagten er at gøre det endnu mere attraktivt at vælge en uddannelses- og karrierevej indenfor tech, hvilket Kofoed & Co gerne støtter op om. Kofoed & Co er således en af 30 danske teknologivirksomheder der har underskrevet den nye pagt, som sætter retningen for det fremtidige arbejde med videns- og talentudvikling.

Virksomhedspagten forpligter ganske enkelt virksomhederne på at styrke integrationen med de uddannelsesinstitutioner, der skal levere talenterne, og er et konkret tiltag i forlængelse af regeringens 'Teknologipagt', der blev offentliggjort i foråret.

Helt konkret indeholder pagten tre målsætninger, som revideres og suppleres én gang årligt. Målsætningerne for 2019 er:

• 25% flere praktikpladser, studiejobs, projektsamarbejder og lignende
• 10% flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne
• 15 timer til undervisningssamarbejde som gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg pr. virksomhed

Ovenstående tiltag vil komme til at betyde flere studiejobs, gæsteforelæsninger og andre former for undervisningssamarbejder, der skal styrke uddannelsen af nye IT-specialister.

Technology Denmark
Virksomhedspagten er udformet af Technology Denmarks bestyrelse samt advisory board, som begge består af repræsentanter fra erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutioner og kommune. Technology Denmark er en interesseorganisationen der arbejder for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent, og tæller nogle af landets største IT- og techvirksomheder.


PrintInfostandere

Relevant information - når du har brug for det...

» Læs mere